WoW Addon Auctioneer EN->CZ

1. ledna 2006 v 18:12 | Dargnon |  Překlady
Jedná se o zálohu překladu World of Warcraft AddOnu Auctioneer - http://auctioneeraddon.com/ z angličtiny do češtiny. V původní verzi se jedná o překlad 258 položek, tady je jen ukázka 50ti. AddOn je ale dále updatován takže překlad postupně dodělávám a už má snad 300 položek Připsal jsem tam i komentář.

Vývojáři MMORPG World of Warcraft zajímavě vyřešili herní interface - ten je ve WoWu velice jednoduchý, ale zároveň jsou přístupné zdroje pro jeho úpravu. Okolo WoW tak vyrostly stovky nejrůznějších addonů které mají hráči usnadnit hru. Jedním z nich je i Auctioneer který se zabývá aukcí, přesněji aukčními cenami herních předmětů.

K samotnému Auctioneeru se ale dostane jen XX čechů a jen minimum (nebo nikdo?) z nich si v AddOnu nastaví češtinu jako používaný jazyk. A ten kdo to snad udělá nakonec stejně zjistí, že v té angličtině to bylo jednodušší.

A proč tedy ten překlad? Pro zábavu. Těšil jsem se na to a nakonec jsem byl mile překvapen webovým translatorem který autoři AddOnu vytvořili. Zároveň to ale znamenalo že jim práci automaticky odevzdávámm, a tak jsem si radši udělal zálohu...

Ještě musim říct že jsem nakonec dal přednost přísnějšímu překladu oproti jeho praktičnosti. Když už si tu češtinu totiž někdo zapne, stejně umí anglicky a z 95% to zkouší jen pro zábavu. Tak ať tam má pravou češtinu a né herní slang. Jo a navíc koukat na ty ostatní překlady kde například francouzi mají sklon překládat i samotný název hry...

Aktuální verze překladu je oproti této aktualizovaná a místy opravená.

1) Translation for FrmtActRemove - Message that is printed when an auction is removed (ie by buying it)

deDE Entferne Auktion %s vom derzeitigen AH-Abbild.
enUS Item is Removed from the auction %s from AH
frFR Suppression de %s de la capture de l'HV
csCZ - Predmet byl odstranen z aukce %s .

2) Translation for FrmtAuctinfoHist - Create an auction historical information panel text

deDE %d historisch
enUS %d history
frFR %d historique
csCZ - %d zaznamy

3) Translation for FrmtAuctinfoLow - Create an auction lowest price information panel text

deDE niedrigster Preis
enUS Lowest price bid
frFR Prix le plus bas
czCZ - Nejnizsi cena

4) Translation for FrmtAuctinfoMktprice - Create an auction market price information panel text

deDE Marktpreis
enUS Market price
frFR Prix du marché
czCZ - Obvykla trzni cena

5) Translation for FrmtAuctinfoNolow - Create an auction never seen information panel text

deDE Objekt wurde noch nie im AH gesehen
enUS Object has not been seen on AH before
frFR Objet non détecté au dernier scan.
czCZ - Predmet zatim nebyl v aukci zaznamenan.

6) Translation for FrmtAuctinfoOrig - Create an auction original bid information panel text

deDE Original-Gebot
enUS Original Bid
frFR Prix de départ
czCZ - Puvodni nabidka

7) Translation for FrmtAuctinfoSnap - Create an auction snapshot information panel text

deDE %d aus letztem Abbild
enUS %d last scan
frFR %d au dernier scan
czCZ - %d posledni zaznam

8) Translation for FrmtAuctinfoSugbid - Create an auction sugessted starting bid information panel text

deDE Empfohlenes Gebot
enUS Starting bid
frFR Prix conseillé
csCZ - Pocatecni nabidka

9) Translation for FrmtAuctinfoSugbuy - Create an auction suggested buyout information panel text

deDE Empfohlener Sofortkauf
enUS Starting buyout
frFR Prix d'achat immédiat conseillé
czCZ - Vychozi vykupni cena

10) Translation for FrmtWarnAbovemkt - HSP Warning message for market above maket level.

deDE Dein Preis ist über dem Marktniveau
enUS Your price is over market value
frFR Compétition au dessus du marché
czCZ - Zvolena cena je NADprumerna

11) Translation for FrmtWarnMarkup - HSP Warning message for vendor markup.

deDE %s%% erhöhter Händlerpreis
enUS Setting price %s%% over vendor value
frFR Augmentation du prix au marchand de %s%%
csCZ - Navyseni vendor ceny o %s%%

12) Translation for FrmtWarnMyprice - HSP Warning message for vendor markup.

deDE Verwende eigenen Preis
enUS Using current price
frFR Utiliser mon prix personnel
czCZ - Pouzita dosavadni cena

13) Translation for FrmtWarnNocomp - HSP Warning message for no competition.

deDE Keine Konkurrenz
enUS It is all yours
frFR Monopole
czCZ - Neni konkurence

14) Translation for FrmtWarnNodata - HSP Warning message for vendor markup.

deDE Keine HVP-Daten
enUS No data for HSP
frFR Pas de données sur le plus haut prix de vente
csCZ - Malo zaznamu k stanoveni nejvyssi vhodne ceny

15) Translation for FrmtWarnToolow - HSP Warning message for market too far below market level.

deDE Konkurrenz zu günstig
enUS Cannot match lowest price
frFR Prix trop faible pour le marché
csCZ - Existuje konkurencni nabidka pod cenou

16) Translation for FrmtWarnUndercut - HSP Warning message for competition undercut;

deDE Unterbiete um %s%%
enUS Undercutting by %s%%
esES Socavando por %s%%
frFR Réduire le prix de %s%%
csCZ - Podcenuji objekt o %s%%

17) Translation for FrmtWarnUser - HSP Warning message for vendor markup.

deDE Verwende letzte Preisvorgabe
enUS Using your current price
esES Usando precio de usuario
frFR Prix défini par l'utilisateur
csCZ - Pouzita jiz zvolena cena

18) Translation for FrmtActClearall - Message template for clear command.

deDE Lösche alle Auktionsdaten für %s
enUS Removing all data for auction %s
esES Eliminando toda la información de subastas para %s
frFR Effacement de toutes les données pour %s
csCZ - Mazu vsechna aukcni data k %s

19) Translation for FrmtActClearFail - Message template for item clear error.

deDE Objekt nicht gefunden: %s
enUS Cant find object %s
esES Imposible encontrar artículo: %s
frFR Objet introuvable : %s
csCZ - Nelze najit objekt: %s

20) Translation for FrmtActClearOk - Message template for item clear command.

deDE Daten für %s wurden gelöscht
enUS All data for object %s removed
esES Informacion eliminada para el artículo: %s
frFR Effacement des infos de l'objet : %s
csCZ - Smazana data k objektu: %s

21) Translation for FrmtActClearsnap - Message template for clearsnap command.

deDE Lösche aktuelles Auktionshaus-Abbild.
enUS Removing current AH data.
esES Removiendo informacion de la casa de subastas.
frFR Effacement de la capture actuelle de l'HV
csCZ - Mazu cely posledni zaznam z AH.

22) Translation for FrmtActDefault - Message template for default command.

deDE %s wurde auf den Startwert zurückgesetzt.
enUS Auctioneers %s setting has been set to default.
esES La opción %s de Auctioneer ha sido cambiada a su modo original
frFR L'option %s a été réinitialisée
csCZ - Obnoveno vychozi nastaveni: %s

23) Translation for FrmtActDefaultall - Message template for defaultall command.

deDE Alle Einstellungen wurden auf Startwerte zurückgesetzt.
enUS All Auctioneer settings have been set to default.
esES Todas las opciones de Auctioneer han sido cambiadas a su modo original
frFR Toutes les options d'Auctioneer sont réinitialisées
csCZ - Obnovuji vychozi hodnoty VSECH Auctioneer nastaveni.

24) Translation for FrmtActDisable - Message template for generic option disabling.

deDE %s wird nicht angezeigt
enUS Hiding data for %s
esES Ocultando informacion de: %s
frFR Les données de %s ne sont pas affichées
csCZ - Nezobrazuji data k %s

25) Translation for FrmtActEnable - Message template for generic option enabling.

deDE %s wird angezeigt
enUS Showing data for %s
esES Mostrando informacion de: %s
frFR Les données de %s sont affichées
csCZ - Zobrazuji data k %s

26) Translation for FrmtActSet - Message template for generic option setting.

deDE Setze %s auf '%s'
enUS Setting %s to '%s'
esES %s ajustado(a) a '%s'
frFR Valeur de %s changée en %s
csCZ - Nastavuji %s na '%s'

27) Translation for FrmtActUnknown - Message template for unknown command.

deDE Unbekannter Befehl: '%s'
enUS Unknown command or keyword: '%s'
esES Palabra clave desconocida: '%s'
frFR Commande inconnue : %S
csCZ - Neznamy prikaz: '%s'

28) Translation for FrmtAuctionDuration - Message template for auction-duration command.

deDE Die Standard-Auktionsdauer wurde auf "%s" gesetzt
enUS Default action time set to: %s
esES Duración de las subastas fijado a: %s
frFR La durée par défaut des enchères est désormais de %s
csCZ - Zakladni trvani aukce nastaveno na: %s

29) Translation for FrmtAutostart - Message template for one-click auction.

deDE Automatischer Start der Auktion für %s Minimum, %s Sofortkauf (%dh)
enUS Setting up automatic auction for %s minimum, %s buyout (%dh)
esES Comenzando subasta automaticamente por %s mínimo, %s opción a compra (%dh)
frFR Enchère automatique pour %s mini, %s achat immédiat (%dh)
csCZ - Auto-cena nastavena: %s naBIDka a %s Vykup (%dh)

30) Translation for FrmtPrintin - Message template for printin command.

deDE Die Auctioneer-Meldungen werden nun im Chat-Fenster "%s" angezeigt
enUS Auctioneer's messages will now print on the "%s" chat frame
esES Los mensajes de Auctioneer se imprimirán en la ventana de comunicación "%s"
frFR Les messages d'Auctioneer s'afficheront désormais dans la fenêtre de dialogue "%s"
csCZ - Zpravy z Auctioneeru se nyni budou zobrazovat v okne "%s"

31) Translation for FrmtProtectWindow - Message template for protect-window command.

deDE Der Schutzmodus des Auktionshaus-Fensters wurde auf "%s" gesetzt
enUS Auction House window protection set to: %s
esES Protección de la ventana de la Casa de Subastas fijado a: %s
frFR Protection de la fenêtre de l'Hôtel des Ventes "%s"
csCZ - Ochrana aukcniho okna proti zavreni nastavena na: %s

32) Translation for FrmtUnknownArg - Message that is printed out when an unknown argument is input.

deDE '%s' ist kein gültiges Argument für '%s'
enUS '%s' is no valid argument for '%s'
esES '%s' no es un argumento valido de '%s'
frFR '%s': argument invalide pour '%s'
csCZ - '%s'neni platny parametr pro '%s'

33) Translation for FrmtUnknownLocale - Message that is printed out when an unknown locale is input.

deDE Die angegebene Sprache ('%s') ist unbekannt. Gültige Sprachen sind:
enUS The locale you specified ('%s') is unknown. Valid locales are:
esES La localización que usted especifico ('%s') no es valida. Locales válidos son:
frFR La langue que vous avez spécifiée ('%s') est inconnue. Les langues valides sont:
csCZ - Zadany jazyk ('%s') neni dostupny. Dostupne jsou:

34) Translation for FrmtUnknownRf - Message that is printed out when an unknown parameter is input.

deDE Der angegebene Parameter ('%s') ist ungültig. Der Parameter muss das Format: [Realm]-[Fraktion] haben. Zum Beispiel: Al'Akir-Horde
enUS Invalid parameter ('%s'). The parameter must be formated like: [realm]-[faction]. For example: Al'Akir-Horde
esES Parametro inválido ('%s'). El parámetro debe de estar en la forma de: [reino]-[facción]. Por ejemplo: Al'Akir-Horde
frFR '%s' n'est pas un paramètre valide, doit être au format [Royaume]-[Faction] ! Ex : Medivh-Alliance
csCZ - Neznamy parametr ('%s'). Platny format je: [server]-[strana]. Napriklad: Shadow Moon-Horde

35) Translation for OptAlso - Help text for the also command's parameter format.

deDE (Realm-Fraktion|Gegenseite)
enUS (realm-faction|opposite)
esES (reino-facción|opuesta)
frFR (royaume-faction|oppose)
csCZ - (server-frakce|protivnik)

36 ) Translation for OptAuctionDuration - Help text for the auction-duration command's parameter format

deDE (Dauer||2h||8h||24h)
enUS (last||2h||8h||24h)
esES (ultima||2h||8h||24h)
frFR (court||2h||8h||24h)
csCZ - (trvani||2h||8h||24h)

37) Translation for OptBidbroker - Help text for the bidbroker command's parameter format.

deDE <silber_gewinn>
enUS <silver_profit>
esES <ganancia_plata>
frFR <bénéfice_argent>
csCZ - <stribro_zisk>

38) Translation for OptBroker - Help text for the broker command's parameter format.

deDE <silber_gewinn>
enUS <silver_profit>
esES <ganancia_plata>
frFR <bénéfice_argent>
csCZ - <stribro_zisk>

39) Translation for OptClear - Help text for the clear command's parameter format.

deDE ([Item]|alle|Abbild)
enUS ([Item]|all|snapshot)
esES ([Artículo]|todo|imagen)
frFR ([Objet]|tout|capture)
csCZ - ([Objekt]|vse|zaznam)

40) Translation for OptCompete - Help text for the compete command's parameter format.

deDE <silber_weniger>
enUS <silver_less>
esES <plata_menos>
frFR <argent_moins>
csCZ - <stribro_mene>

41) Translation for OptDefault - Help text for the default command's parameter format.

deDE (<Option>|alle)
enUS (<option>|all)
esES (<opción>|todo)
frFR (<option>|tout)
csCZ - (<nastaveni>|vse)

42) Translation for OptLocale - Help text for the locale command's parameter format.

deDE <Sprache>
enUS <locale>
esES <localidad>
frFR <langue>
csCZ - <jazyk>

43) Translation for OptPctBidmarkdown - Help text for the pctbidmarkdown command's parameter format.

deDE <Prozent>
enUS <percent>
esES <porciento>
frFR <pourcent>
csCZ - <procent>

44) Translation for OptPctMarkup - Help text for the pctmarkup command's parameter format.

deDE <Prozent>
enUS <percent>
esES <porciento>
frFR <pourcent>
csCZ - <procent>

45) Translation for OptPctMaxless - Help text for the pctmaxless command's parameter format.

deDE <Prozent>
enUS <percent>
esES <porciento>
frFR <pourcent>
csCZ - <procent>

46) Translation for OptPctNocomp - Help text for the pctnocomp command's parameter format.

deDE <Prozent>
enUS <percent>
esES <porciento>
frFR <pourcent>
csCZ - <procent>

47) Translation for OptPctUnderlow - Help text for the pctunderlow command's parameter format.

deDE <Prozent>
enUS <percent>
esES <porciento>
frFR <pourcent>
csCZ - <procent>

48) Translation for OptPctUndermkt - Help text for the pctundermarket command's parameter format.

deDE <Prozent>
enUS <percent>
esES <porciento>
frFR <pourcent>
csCZ - <procent>

49) Translation for OptPercentless - Help text for the percentless command's parameter format.

deDE <Prozent>
enUS <percent>
esES <porciento>
frFR <pourcent>
csCZ - <procent>

50) Translation for OptPrintin - Help text for the printin command's parameter format.

deDE (<Index>[Nummer]|<Name>[Zeichenfolge])
enUS (<frameIndex>[Number]|<frameName>[String])
esES (<indiceVentana>[Número]|<nombreVentana>[Serie])
frFR (<Index>[Nombre]|<NomFenetre>[Chaine])
csCZ - (<Index>[Cislo]|<Jmeno>[String])
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 AVExperts AVExperts | E-mail | 2. prosince 2006 v 10:27 | Reagovat

Hi,

I'd like to present you the <a href=http://anti-virus.free-alta.info/anti-best-software-virus.htm>best anti virus software</a>.

Would you like to protect your system? Secure it now!

Thanks,

Anti Virus Experts

2 Hohhah Hohhah | 19. dubna 2009 v 21:50 | Reagovat

Hoj je to good díky

3 Gimoorase Gimoorase | E-mail | Web | 24. září 2017 v 5:37 | Reagovat

Accidentally delete the document in Word is capable any. After that information and the text is lost. To  again form a document, need spend a lot of time. However there is not always such an opportunity. Find out the most reliable proven  sure method to restore the Word document. It can even novice user.
Attach a little effort and get perfect advice. Now damaged document can return in a couple of minutes. Do work swiftly and without stress. Disappeared document? Easy Restore it. Quickly, simply, safely.
<a href=http://bestdatarecovery.info/>http://bestdatarecovery.info/</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama