Červen 2007


The Machine

2. června 2007 v 5:52 | IX325 |  lit. potvorba
Ráno. Planeta se na své nekonečné pouti opět jednou stihla otočit a dlouhé pohoří se vynořuje ze stínu. Nejdřív pusté pahorky, tisíce kilometrů ničeho, pustina, dávno zahojené trosky, propasti, útesy, hory a velehory... na severu se zaleskl sníh, ledovce a radující se vlny. Zážeh běžel z hor, k pramenům vod, do řek, kanálů a zatopených trhlin a ty se podle slunce zase jednou rozsvěcí, zatímco na druhé straně planety hasnou. Proudem vod a okolní pustinou běží světlo až k písčitému pobřeží. A začal se probouzet oceán.