screen 8

screen 8

Pohled z Decimátoru na korelianskou korvetu. Je to pohled z dolní paluby.